ARTISAN DESSERTS

Artisan Desserts are just absolutely mouth-watering... need we say more? Serving up the most DELICIOUS desserts, including waffles and crepes topped with all the classic faves, from Kinder Bueno to Banoffee. Fancy a french kiss...? White chocolate, coconut and raspberries all wrapped up a traditional crepe. Whichever you choose, you are truly in for a sweet treat!

 

Mae pwdinau Artisan Desserts yn tynnu dŵr at ddannedd pawb…! Gydag arlwy o bwdinau BLASUS, yn cynnwys waffl a chrempog gyda’ch hoff gynhwysion clasurol – o Kinder Bueno i Banoffee. Beth am damaid bach Ffrengig...? Siocled gwyn, cneuen coco a mafon, wedi’u lapio mewn crempog denau draddodiadol. Beth bynnag yw’ch dewis, mae gwledd o ddanteithion yn aros amdanoch!

 

Artisan-2
Artisan-4

CONTACT

Wales Millennium Centre, Bute Pl, Cardiff CF10 5AL

INFO@STREETFOODWAREHOUSE.CO.UK

02920 340587