QUEEN PEPIADA

Queen Pepiada will be serving up a bite of Venezuela in the form of arepas. The taste of arepas will warm your heart and transport you straight to the feeling of a sunny sandy beach in El Caribe! These guys serve up their arepas with some epic toppings, including shredded beef, grated cheese and even avocado! The Pepiada chefs love nothing more than watching reactions of customers tasting their first arepas, and giving them a little bite into South American culture and cuisine, a truly unique experience for all the family to enjoy. With gluten free, vegan and vegetarian options, everyone can immerse themselves into the South American culture this summer at Street Food Teras.

 

Bydd Queen Pepiada yn gweini arepas – bwyd arbennig o Feneswela. Gyda phob cegaid byddwch yn teimlo gam yn nes at draethau braf El Caribe! Daw’r arepas gyda chynhwysion epig, yn cynnwys cig eidion, caws wedi’i gratio ac afocado. Mae cogyddion Pepiada wrth eu boddau’n gweld eu cwsmeriaid yn blasu eu arepa cyntaf, ac yn cael blas ar fwyd a diwylliant De America – profiad gwbl unigryw i’r teulu cyfan ei fwynhau. Gydag opsiynau sy’n rhydd o glwten ac opsiynau feganaidd a llysieuol ar gael, gall bawb fwynhau gwledd o Dde America'r haf yma yn Nheras Bwyd Stryd.

 

Queen-Pep-3
Queen-Pep-4

CONTACT

Wales Millennium Centre, Bute Pl, Cardiff CF10 5AL

INFO@STREETFOODWAREHOUSE.CO.UK

02920 340587